O projektu

Projekt GA ČR 20-24091S se zaměřuje na výzkum průsečíků tří analytických kategorií: mládeže, populární hudby a třídy v období 1987 – 1997, v desetiletí změn souvisejících s pádem státního socialismu v Československu, později České republice a budováním nového politického, společenského a ekonomického modelu.

Interdisciplinární výzkumný tým historiků a muzikologů bude mít za úkol studium významů, spotřeby a recepce dobové populární hudby ve snaze zachytit postupné rozrůzňování kulturních praktik ve společnosti, a to především s ohledem na její mladší a nejmladší část, která neměla být zatížena dědictvím života v komunistické  diktatuře.